Showing posts with label waada shayari. Show all posts
Showing posts with label waada shayari. Show all posts

29 September, 2013

, , , , , , ,

Apno Ke Liye shayari In Hindi With Image for Facebook

Ek Din kisi ne mujhe pucha koi apna tujhe chord kar chale jaye to tum kya karoge? Maine kaha - apne kabhi chord kar nahi jaate  a...

Continue Reading

24 March, 2013