Showing posts with label Sacha-Pyaar-shayari. Show all posts
Showing posts with label Sacha-Pyaar-shayari. Show all posts

01 November, 2014

, , , ,

Dubara Kisi Se Sacha Pyaar Nahi hota-First Love Shayari

Dubara Kisi Se Sacha Pyaar Nahi hota-First Love Shayari Sapna kabhi sakar nahi hota, mohabbat ka koi aakar nahi hota, sub kuch hojata h...

Continue Reading